ยินดีต้อนรับสู่ Genius Synapse จีเนียส ซินแนป “Little University For Little Kids”

เพิ่มศักยภาพของลูกน้อยของคุณอย่างเต็มที่ ด้วยการส่งเสริมให้มีการสร้างใยประสาทเกิดการเชื่อมต่อ(Synapse) ในสมองในช่วงเวลาสำคัญของพัฒนาการได้อย่างเหมาะสม

อ่านต่อ


เกี่ยวกับเรา

Genius Synapse : เป็นชื่อศูนย์การเรียนรู้ที่เอื้อ และส่งเสริม ให้มีการสร้างใยประสาทเกิดการเชื่อมต่อ(Synapse) ในสมองในช่วงเวลาสำคัญของพัฒนาการได้อย่างเหมาะสม…… ทำให้ลูกน้อยของคุณเพิ่มศัยภาพได้อย่างเต็มที่ คำว่า Synapse ออกเสียงว่า ซินแนป หมายถึง รอยต่อระหว่างปลายประสาทเซลล์หนึ่งกับเซลล์ประสาทอีกเซลล์หนึ่ง ความสำคัญของซินแนปที่มีความสำคัญต่อสมองของเด็ก นั่นคือ ทุกอย่างที่เด็กสัมผัสในสิ่งแวดล้อมโดยตรงรวมถึงการเลี้ยงดูจะมีอิทธิพลต่อโครงสร้าง และหน้าที่ของสมองทั้งสิ้น ทุกสิ่งที่เด็กเห็น สัมผัส ได้ยิน เห็น รู้สึกรับรส กลิ่น จะถูกเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้า ผ่านใยประสาทไปยัง synapse จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้านสมอง พบว่า…….
อ่านต่อ

โปรแกรมที่เปิดสอน

เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (Brain-English), ศิลปะสำหรับเด็ก (Arts for Kids) และ ดนตรีสำหรับเด็ก (Little musician) พร้อมเติมเต็มความสามารถของเด็กได้อย่างเต็มที่ ทำให้มีพัฒนาการที่ดีและโด่ดเด่น มีความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 1.Happy Brain English
สอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก อายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 12 ปี
2. English for Parent
สอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปกครองของเด็กที่เรียนโปรแกรมสองภาษา
3. English for AUPAIRS
สอนภาษาอังกฤษสำหรับAupairs หรือผู้สนใจที่จะไปดูแลเด็กต่างประเทศ
4. English for Nurses
สอนภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาพยาบาลที่สนใจจะไปทำงานต่างประเทศ
อ่านต่อ

โปรแกรม…” Yes I Speak English”

พบกับโปรแกรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระบบ ใหม่ที่มีเฉพาะ geniussynapse เท่านั้น เพื่อให้พัฒนาการของลูกหลานของคุณไปได้ไกลกว่าเดิม สร้างศักยภาพได้อย่างดียิ่งและพร้อมที่สุด มั่นใจในคุณภาพของเราที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยถือประโยชน์ต่อเด็กๆ มากที่สุด เพื่่อการพัฒนาการของลูกน้อยของคุณไปสู่การเรียนรู้ที่สมบุรณ์แบบ เด็กๆ จะได้สนุกกับเราเรียนรู้พร้อมกันได้ฝึกทักษะต่างๆ ด้วยความสนุกและสนใจ พร้อมกับมีกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองอีกด้วย การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับลูกน้อยของคุณจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและสนุกมาก ทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว พบกับโปรแกรมนี้ที่ geniussynapse เร็วๆ นี้
อ่านต่อ